Välkommen till GN Ergonomi!

 

Vi arbetar bl a med ergonomi och förebyggande insatser på företag. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

 

 

Arbetshjälpmedel

 

  • Utprovning av arbetshjälpmedel
  • Arbetshjälpmedel ska vara effektiva och passa såväl verksamhet som användare. Därför är en noggrann utprovning viktig så att arbetshjälpmedlet blir använt och får avsedd effekt.

 

Ergonomi

 

  • Låt utrustningen arbeta för dig - inte tvärtom!
  • Information om t ex lyftteknik, sittande arbetsställning vid dator och stående arbetsställning eller andra specifika önskemål.
  • Information om rätt arbetsställning och teknik kan förebygga skador och spara mycket lidande samt förhindra sjukskrivning.

 

 

Anpassning av arbetsplats

 

  • Sker med utgångspunkt från den aktuella arbetsplatsens utrustning
  • Förslag på ergonomiska åtgärder lämnas.
  • Diskussioner förs med berörd personal om arbetsställningar och arbetsteknik.

Arbetsmiljö

 

  • BAM-utbildningar
  • Riskanalyser på företag

GN Ergonomi Gunnel Nylander Leg Arbetsterapeut, ergonom.

Tel: 0733 - 22 09 37. Mail: gunnel.nylander@gmail.com